Privacybeleid

Privacybeleid

 

Inleiding

 

Door toegang te krijgen tot of te gebruiken www.homt.net (de "Website"), een website die eigendom is van en wordt beheerd door HOMT.LTD ("Bedrijf", "wij", "ons" of "onze"), stemt u in met het verzamelen, openbaar maken en gebruiken van informatie zoals beschreven in dit privacybeleid .

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle door ons geleverde diensten en beschrijft hoe we informatie met betrekking tot gebruikers van de website kunnen verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

 

De website biedt een platform waar verkopers en kopers van lampen met elkaar in contact komen. De website is een innovatief verlichtingsbronnenplatform dat verkoper en kopers rechtstreeks met elkaar verbindt zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Verkopers kunnen zowel fabrikanten als distributeurs zijn, terwijl kopers retailers, aannemers of eindgebruikers kunnen zijn die een aanzienlijk aantal lampen moeten kopen. De website stelt kopers in staat om offerteaanvragen (RFQ's) in te dienen bij verkopers. Als reactie hierop kunnen de verkopers hun offertes naar deze kopers sturen en de deal vergrendelen ('services').

 

Het gebruik van de website, inclusief al het hierin gepresenteerde materiaal en alle door ons geleverde diensten, is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden en het volgende privacybeleid.

Informatie die we verzamelen

 

 • Uw privacy is belangrijk voor ons en we hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat we niet meer informatie van u verzamelen dan nodig is om u onze services te bieden en uw account te beschermen.

 

 • We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u verwerken:
  • Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("u" of "gebruiker"). Deze informatie kan, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatie, omvatten, zoals uw naam, adres, identificatienummer, locatiegegevens, bedrijfsnaam, bedrijfsadres of enig ander document dat wij nodig achten voor het verlenen van Services. Wanneer u contact met ons opneemt via een van de onderstaande communicatiemodi, kan uw e-mailadres worden toegevoegd aan onze mailinglijst waar u zich op elk moment kunt afmelden via de afmeldlink in elke e-mail of door contact met ons op te nemen op [e-mail beveiligd]
  • Communicatiegegevens kunnen elke communicatie bevatten die u naar ons verzendt, of dat nu is via het contactformulier op onze website, via bellen, e-mail, sms, berichten op sociale media, plaatsen op sociale media of andere communicatie die u ons stuurt. Wij verwerken deze gegevens om met u te communiceren, voor het bijhouden van gegevens en voor het instellen, nastreven of verdedigen van juridische claims. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval het beantwoorden van aan ons verzonden mededelingen zijn, het bijhouden van gegevens en het vestigen, nastreven of verdedigen van juridische claims.
  • Technische gegevens kunnen gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online services zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, de duur van het bezoek aan pagina's op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal keren u gebruikt onze website, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analytische volgsysteem. We verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen, om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf correct te beheren en ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.
  • Marketinggegevens kunnen gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online services zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, de duur van het bezoek aan pagina's op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal keren u gebruikt onze website, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analytische volgsysteem. We verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen, om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf correct te beheren en ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.

 

 • We kunnen persoonlijke gegevens, communicatiegegevens, technische gegevens en marketinggegevens (de "gegevens") gebruiken om u diensten te verlenen en om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en om de effectiviteit van de advertenties die we u aanbieden te meten of te begrijpen. We kunnen dergelijke gegevens ook gebruiken om u andere marketingcommunicatie te sturen.

 

Naam en adres van de gegevensbeheerder  

 

 • Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn:

 

Toestemming en intrekking  

 

 • Wanneer u onze website bezoekt, geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken volgens dit privacybeleid. Om u de Services te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij alle relevante en noodzakelijke Gegevens over u van u verzamelen.
 • Als u van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken om contact met u op te nemen voor de voortdurende verzameling, gebruik of openbaarmaking van uw informatie, op elk moment, door contact met ons op te nemen via [e-mail beveiligd]

 

Promotionele e-mail  

 

 • U gaat ermee akkoord dat de website en / of derden van tijd tot tijd e-mailberichten naar u kunnen sturen die producten en diensten aanbieden, advertenties, promoties, abonnementen of op registratie gebaseerde diensten of ander materiaal bevatten. Als u dergelijke e-mail niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door ons te schrijven via e-mail op [e-mail beveiligd] Uw voorkeuren worden dan bijgewerkt.

 

Hoe we de gegevens gebruiken en verwerken  

 

 • De door ons van u verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om u diensten te verlenen en om uw behoeften met betrekking tot diensten en programma's beter te begrijpen, om met u te corresponderen en uw vragen te beantwoorden over onze diensten.
 • We verhuren of verkopen uw gegevens niet aan anderen. We kunnen de gegevens opslaan op locaties buiten de directe controle van het bedrijf (bijvoorbeeld op servers of databases die zich bij hostingproviders bevinden).
 • Als u gegevens aan ons verstrekt, wordt u geacht ons te hebben geautoriseerd om die gegevens te verzamelen, bewaren en gebruiken voor de volgende doeleinden:
  1. Uw identiteit verifiëren;
  2. Klantenservice bieden en reageren op uw vragen, feedback of geschillen;
  3. Dergelijke openbaarmakingen te maken die vereist kunnen zijn voor een van de bovenstaande doeleinden of zoals vereist door de wet, regelgeving en richtlijnen of met betrekking tot onderzoeken, claims of potentiële claims die op of tegen ons zijn ingediend;
  4. De Services leveren en onderhouden;
  5. U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze Services;
 • We zorgen ervoor dat:
  1. De gegevens die voor en namens ons worden verzameld en verwerkt door een partij, worden eerlijk en rechtmatig verzameld en verwerkt;
  2. U bent altijd volledig op de hoogte van de redenen voor het verzamelen van gegevens en krijgt details over het doel / de doelen waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt;
  3. De gegevens worden alleen verzameld voor zover dat nodig is om het doel / de doelen te bereiken waarvoor ze vereist zijn;
  4. Er worden geen gegevens langer bewaard dan nodig is in het licht van het doel / de doelen waarvoor ze vereist zijn.
  5. Telkens wanneer cookies of vergelijkbare technologieën online door ons worden gebruikt, zullen ze strikt in overeenstemming met de wet worden gebruikt;
  6. U wordt geïnformeerd als de door u online verstrekte gegevens onder normale omstandigheden niet op uw verzoek volledig kunnen worden verwijderd en hoe u kunt verzoeken dat we andere kopieën van die gegevens verwijderen, voor zover dit binnen uw recht ligt;
  7. Alle gegevens worden op een veilige manier bewaard en nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen;
  8. Alle gegevens worden veilig overgedragen, of ze nu elektronisch of op papier worden verzonden.
  9. U kunt uw rechten gemakkelijk en ongehinderd uitoefenen.

 

Openbaarmaking van gegevens  

 

 • We zullen uw gegevens niet privé kunnen houden als reactie op een juridisch proces, dwz een gerechtelijk bevel of een dagvaarding, een verzoek van een wetshandhavingsinstantie. Als het naar onze mening passend wordt geacht om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden of zoals anderszins wettelijk vereist, te onderzoeken, te voorkomen of te ondernemen , kunnen we verplicht zijn om de gegevens en persoonlijke gegevens vrij te geven. Bovendien behouden wij ons bij overname, fusie of overname het recht voor om uw gegevens over te dragen naar een nieuw platform.
 • We kunnen de gegevens te goeder trouw onthullen dat dergelijke actie nodig is om:
  1. voldoen aan een wettelijke verplichting
  2. onze rechten of eigendommen te beschermen en verdedigen
  3. mogelijk wangedrag te voorkomen of te onderzoeken
  4. de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek beschermen
  5. beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
 • Indien nodig kunnen we uw gegevens ook vrijgeven en overdragen aan onze professionele adviseurs, wetshandhavingsinstanties, verzekeraars, overheid en regelgevende en andere organisaties.

 

 

 

 

Data opslag  

 

 • Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt op de servers in de Verenigde Staten, Europa of enig ander land waar de website of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of serviceproviders faciliteiten hebben.
 • De website kan gegevens overdragen aan gelieerde entiteiten of aan andere derde partijen over de grenzen en vanuit uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld. Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.
 • We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw gegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.
 • We bewaren uw gegevens alleen bij voorkeur zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke vereisten, zie de sectie over verzekeringsvereisten en rapportagevereisten. Bij het bepalen van het juiste moment om de gegevens te bewaren, kijken we naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, als deze kunnen worden bereikt met andere middelen en wettelijke vereisten.

 

Hoe wij uw informatie beschermen  

 

 • We slaan alle door u via de website verstrekte gegevens op in een beveiligde database. We gebruiken commercieel redelijke beveiligingsmethoden om ongeoorloofde toegang tot de website te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te behouden en ervoor te zorgen dat de informatie die we bewaren correct wordt gebruikt.
 • Voor geregistreerde gebruikers van de website kunnen uw persoonlijke gegevens (indien aanwezig) worden bekeken via uw account, dat is beveiligd met een wachtwoord. We raden u aan om uw wachtwoord aan niemand bekend te maken. Ons personeel zal u nooit om uw wachtwoord vragen tijdens een ongevraagd telefoontje of in een ongevraagde e-mail. Als u een computer met anderen deelt, moet u er niet voor kiezen om uw inloggegevens (bijv. Gebruikers-ID en wachtwoord) op die gedeelde computer op te slaan. Vergeet niet om u af te melden bij uw account en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw sessie.
 • We zijn bezorgd over het beschermen van uw privacy en gegevens, maar we kunnen de beveiliging van gegevens waarnaar u verzendt niet garanderen of garanderen dat uw gegevens niet worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van een van onze fysieke, technische industrienormen. of beheersmaatregelen.
 • Alle door u verstrekte gegevens worden door ons bewaard en zijn toegankelijk voor onze medewerkers, door ons ingeschakelde serviceproviders en derden.

 

De rechten van gebruikers  

 

 • U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw door ons verwerkte gegevens. U heeft met name het recht om het volgende te doen:

 

  • Recht op bevestiging

 

U hebt het recht dat door de Europese wetgever is verleend om van het bedrijf de bevestiging te verkrijgen of persoonlijke gegevens over u al dan niet worden verwerkt. Als u van dit bevestigingsrecht gebruik wilt maken, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via [e-mail beveiligd]

 

 

 

 

  • Recht van toegang

 

U hebt het recht van de Europese wetgever om op elk moment van het bedrijf gratis informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien geven de Europese richtlijnen en verordeningen u toegang tot de volgende informatie:

   • de doeleinden van de verwerking;
   • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
   • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
   • het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
   • waar de persoonlijke gegevens niet van u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron;
   • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor u.

 

  • Recht op rectificatie

 

U hebt het recht dat door de Europese wetgever is verleend om van het bedrijf zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring

 

Als u van dit toegangsrecht gebruik wilt maken, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via [e-mail beveiligd]

 

  • Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

 

U hebt het recht dat door de Europese wetgever is verleend om van het bedrijf de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen zonder onnodige vertraging, en het bedrijf heeft de verplichting om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang aangezien de verwerking niet nodig is:

   • De persoonlijke gegevens worden verwerkt of anderszins verwerkt.
   • U trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en indien er geen andere rechtsgrond is voor de verwerken.
   • U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
   • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
   • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de onderneming is onderworpen.
   • De persoonlijke gegevens zijn verzameld met betrekking tot de informatiediensten van de maatschappelijke diensten als bedoeld in artikel 8 (1) van de AVG.

 

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en u wenst te verzoeken dat de door het bedrijf opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via [e-mail beveiligd]

 

Wanneer de onderneming persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere controleurs te informeren het verwerken van de persoonlijke gegevens die u hebt aangevraagd door dergelijke controllers voor het linken naar, of kopiëren of repliceren van, die persoonlijke gegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de onderneming zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 

  • Recht op beperking van verwerking

 

U hebt het recht dat door de Europese wetgever is verleend om van de onderneming een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

   • De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die het Bedrijf in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
   • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen de persoonlijke gegevens en verzoeken.
   • Het bedrijf heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
   • U heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van het bedrijf die van u overschrijven.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en u de beperking van de verwerking van door het bedrijf opgeslagen persoonsgegevens wilt aanvragen, kunt u te allen tijde contact opnemen met het bedrijf.

 

  • Recht op gegevensoverdracht

 

U hebt het recht dat door de Europese wetgever is verleend om de persoonlijke gegevens over u, die aan de onderneming zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt het recht om die gegevens zonder belemmering door te sturen naar een andere gegevensbeheerder van het bedrijf waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG, en de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, zolang de verwerking is niet nodig voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag van de onderneming.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

  • Recht op bezwaar

 

U hebt het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f) ) van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Het bedrijf zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in het geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overschrijven, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims .

 

Als het bedrijf persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen het bedrijf voor verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal het bedrijf de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

 

Bovendien hebt u het recht om, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u door het bedrijf voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van algemeen belang wordt uitgevoerd. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

 

  • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

 

U hebt het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of op vergelijkbare wijze aanzienlijke gevolgen voor u heeft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en het bedrijf, of (2) niet is toegestaan ​​door de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan het bedrijf is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgelegd om uw rechten en vrijheden te beschermen en legitieme belangen, of (3) is niet gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Als de beslissing (1) nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en het bedrijf, of (2) het is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming, zal het bedrijf passende maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden te beschermen en legitieme belangen, althans het recht om menselijke tussenkomst van de onderneming te verkrijgen, om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

 

  • Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

 

   • U heeft het recht van de Europese wetgever om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
   • Als u het recht om de toestemming in te trekken wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U kunt bij ons een verzoek indienen bij [e-mail beveiligd] om een ​​van de bovengenoemde rechten uit te oefenen. We zullen uw verzoek beoordelen en, naar eigen goeddunken, uw verzoek inwilligen, indien dit door ons nodig wordt geacht, binnen een redelijke termijn.

 

Naleving van de GDPR  

 

 • Voor gebruikers gevestigd in de Europese Unie (EU) zal de website alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 zoals uiteengezet door de Europese Unie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaring van gegevens uit lidstaten van de Europese Unie. De website zal alle redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan de vereisten van kennisgeving, keuze, doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving.

Cookies

 

 • We gebruiken technologieën, zoals cookies, om een ​​betere gebruikerservaring te maken, inhoud en advertenties aan te passen, om sociale media-functies te bieden en om verkeer naar de website te analyseren. Waar van toepassing gebruikt de website een cookiecontrolesysteem waarmee de gebruiker bij zijn eerste bezoek aan de website het gebruik van cookies op zijn computer / apparaat kan toestaan ​​of weigeren.
 • We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze vertrouwde partners voor sociale media, reclame en analyse. Derden, waaronder Facebook en Google, kunnen cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën gebruiken om uw informatie van de websites te verzamelen of te ontvangen en die informatie gebruiken om meetservices te leveren en advertenties te targeten.
 • Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of het geheugen van de computers of mobiele apparaten van de gebruiker en die informatie over de interacties van de gebruiker en het gebruik van de website bijhouden, opslaan en opslaan. Hierdoor kan de website, via zijn server, de gebruikers een op maat gemaakte ervaring binnen deze website bieden.
 • Gebruikers worden erop gewezen dat als ze het gebruik en het opslaan van cookies van deze website op de harde schijf van hun computer willen weigeren, ze de nodige maatregelen moeten nemen binnen de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser om alle cookies van deze website en externe leveranciers te blokkeren.
 • We kunnen bepaalde informatie automatisch verzamelen en opslaan in logbestanden. Deze informatie omvat IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende / afsluitende pagina's, besturingssysteem, datum- / tijdstempel en klikstroomgegevens. We kunnen deze informatie, die geen individuele gebruikers identificeert, gebruiken om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen.
 • We kunnen de verwijzende URL (de webpagina die u hebt verlaten voordat u naar de website kwam) en de pagina's, links en afbeeldingen van de website die u bezocht volgen. We doen dit omdat we hierdoor de reputatie en het reactievermogen van specifieke webpagina's en eventuele promotieprogramma's die we mogelijk hebben kunnen evalueren.
 • Cookies beheren: in veel webbrowsers kunt u uw voorkeuren beheren. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of bepaalde cookies te verwijderen. Mogelijk kunt u andere technologieën beheren op dezelfde manier als u cookies beheert met behulp van de voorkeuren van uw browser.

 

Derden Links  

 

 • De website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Behalve zoals anderszins besproken in dit privacybeleid, behandelt dit document alleen het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen op onze website. Andere websites die via onze site toegankelijk zijn via links of anderszins hebben hun eigen beleid met betrekking tot privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van derden. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring  

 

 • We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, en een dergelijke wijziging zal worden weerspiegeld op de website met de bijgewerkte versie van het privacybeleid en u stemt ermee in gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen in de bijgewerkte versie van het privacybeleid wanneer u de Website of haar diensten.
 • U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze website en dit beleid periodiek te bekijken en op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Updates van dit beleid zullen op deze pagina worden geplaatst.
 • Ook kan er af en toe informatie op de website staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op servicebeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie, en de website behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op elk moment wijzigen of bijwerken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Contact  

 

 • Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail: [e-mail beveiligd]

 

Uw mening hierover

 

.

 

In overeenstemming met verschillende wetten en wettelijke bepalingen, is het voor HOMT LTD noodzakelijk om gegevens te bewaren van personen die HOMT-tokens hebben gekocht / bezitten.

 

Query - de uitwisseling doet de KYC in het geval dat de koper de tokens rechtstreeks van de uitwisseling koopt.

 

Wat als het een partij is om te verkopen zonder dat de uitwisseling erbij betrokken is? is er een mechanisme betrokken voor de registratie hiervan of van persoon om een ​​meerderheidsbelang in tokens te krijgen?

Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw surfervaring te verbeteren.