Disclaimer

HOMT en HOMT-tokens zijn merken die eigendom zijn van HOMT Limited (HOMT), een bedrijf dat de wetten van het Verenigd Koninkrijk heeft opgericht en exploiteert.

 

 1. De inhoud en het materiaal dat op de website (s) wordt aangeboden, is / is bedoeld om informatief van aard te zijn en wordt geleverd "zoals het is". Het gebruik van de site is gratis en toegankelijk via elke webbrowser voor elke persoon online op internet. Er kunnen echter kosten verbonden zijn aan het bezoeken van de website. HOMT is geen begunstigde van deze kosten en is ook niet aansprakelijk jegens de persoon / partij voor eventuele kosten die u maakt om toegang te krijgen tot de HOMT-website en links die voortvloeien uit toegang tot de HOMT-website.
 2. U (de gebruiker) heeft toegang tot de website, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden zoals hierin uiteengezet. U bevestigt en gaat onherroepelijk akkoord met de algemene voorwaarden terwijl en zelfs na de tijd dat u deze site / deze sites bezoekt (tenzij anders vermeld).
 3. Het is niet toegestaan ​​om het materiaal dat op de site wordt weergegeven te downloaden om welke reden dan ook, waaronder persoonlijk gebruik. U mag de inhoud van de site niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, rapporteren of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, inclusief de tekst, afbeeldingen of om welke reden dan ook zonder de schriftelijke toestemming van HOMT.
 4. HOMT geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van door derden verstrekte informatie.
 5. Alle hyperlinks van deze website bestaan ​​alleen voor informatiedoeleinden en voor uw gemak en impliceren geen enkele goedkeuring van welke aard dan ook, van het materiaal / de materialen op dergelijke sites door HOMT
 6. HOMT is op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enig verlies van schade die direct of indirect (inclusief maar niet beperkt tot speciaal, incidenteel of gevolgverlies of schade) voortvloeit uit uw gebruik van deze website en / of de hyperlinks die hierdoor ontstaan, inclusief enig verlies, schade of kosten die voortvloeien uit, maar niet beperkt zijn tot, enig gebrek, fout, fout, imperfectie, vergissing of onnauwkeurigheid met deze website, de inhoud / en de bijbehorende dienst / en of als gevolg van onbeschikbaarheid / gebreken van de website en / of hyperlinks of een deel daarvan of enige inhoud / en / of bijbehorende dienst / en.
 7. HOMT aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor advertenties of promoties die op deze website verschijnen. De gebruiker erkent en accepteert dat de gebruiker van de website en / of hyperlink / s dit doet op eigen initiatief en onder hun algemene voorwaarden.
 8. Uw toegang tot en gebruik van de inhoud van de website is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen hierin en alle toepasselijke wetten. Door de website (s) te bezoeken en te bezoeken, accepteert u, zonder beperking en / of kwalificatie en / of demur, de Algemene Voorwaarden en erkent u dat elke andere overeenkomst tussen u en HOMT en / of u en / of een andere partij met betrekking tot de website (s) worden vervangen door de 'Algemene voorwaarden' en zijn niet van kracht en / of van kracht.
 9. Voor zover aanvaardbaar door de toepasselijke wetten, voorschriften en regels, zijn HOMT-entiteiten van HOMT en officieren en personeel daarvan niet verantwoordelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of andere verliezen van welke aard dan ook, in onrechtmatige daad, contract of anderszins (inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, inkomsten of winsten en verlies van gegevens), voortvloeiend uit of in verband met enige acceptatie of afhankelijkheid van deze whitepaper of een deel daarvan door u. Entiteiten van HOMT en officieren en werknemers daarvan zijn niet aansprakelijk voor uw verlies van HOMT nadat het aan u is overgedragen, om welke reden dan ook, maar niet beperkt tot het niet bijhouden of back-uppen van een nauwkeurig record van uw wachtwoord of het kraken van wachtwoorden door iemand die het verschuldigd is aan uw slechte onderhoud van uw wachtwoord.
 10. De whitepaper en enig ander materiaal of uitleg door HOMT en zijn functionarissen en werknemers (en offline en / of online aangeboden) kan en mag niet worden beschouwd als een uitnodiging om een ​​investering aan te gaan. Ze vormen of relateren op geen enkele manier en mogen evenmin worden beschouwd als een aanbieding van effecten in enig rechtsgebied. Deze whitepaper bevat noch bevat geen informatie of indicatie die kan worden beschouwd als een aanbeveling of die kan worden gebruikt als basis voor een investeringsbeslissing. Noch HOMT, noch een van zijn officieren en werknemers zal of zal worden beschouwd als adviseur in juridische, fiscale of financiële zaken.
 11. HOMT heeft geen zin of zin om enige vertegenwoordiging, garantie of verbintenis in welke vorm dan ook te maken aan enige entiteit of persoon, inclusief enige vertegenwoordiging, garantie of verbintenis met betrekking tot het feit, de juistheid en volledigheid van de informatie uiteengezet in deze whitepaper.
 12. Elke persoon die zich ertoe verbindt HOMT-token / s te verwerven, erkent en begrijpt dat:
  1. HOMT (incl. Haar lichamen en werknemers) aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou voortvloeien uit of in verband met het onvermogen om het HOMT-token te gebruiken.
  2. Regelgevende instanties onderzoeken zorgvuldig bedrijven en activiteiten die verband houden met Crypto Tokens in de wereld. In dat opzicht kunnen regelgevende maatregelen, onderzoeken of acties van invloed zijn op de activiteiten van HOMT LTD en kunnen deze haar activiteiten in de toekomst beperken of verhinderen. Elke persoon die zich ertoe verbindt HOMT-tokens te verwerven, moet zich ervan bewust zijn dat HOMT LTD-bedrijfsmodel of HOMT-tokens kunnen veranderen of gewijzigd moeten worden vanwege nieuwe regelgevings- en nalevingsvereisten van toepasselijke wetten in alle rechtsgebieden. In dat geval erkennen en begrijpen kopers en elke persoon die HOMT overneemt om te erkennen dat noch HOMT LTD, noch enige van haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk kan worden gesteld voor enig direct of indirect verlies of schade veroorzaakt door dergelijke veranderingen.
  3. U zult de tokenverkoop niet gebruiken voor illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
  4. Het verwerven van HOMT-token / s zal en zal geen recht of invloed op de HOMT-organisatie en / of het management en / of bestuur verlenen aan de kopers of de tokenhouder (s).
  5. U bent zich er volledig van bewust en begrijpt dat in het geval dat u HOMT-token (s) wilt kopen, er risico's verbonden zijn aan HOMT en zijn activiteiten en activiteiten.
  6. Door bij te dragen aan de eerste aankoop van de HOMT-token (s), van de aangewezen cryptocurrency-uitwisseling, vertegenwoordigt en garandeert de koper (U) als volgt aan HOMT:
   1. U bent toegestaan ​​en heeft de volledige bevoegdheid om HOMT-token / s te kopen volgens de wetten die van toepassing zijn in uw rechtsgebied.
   2. U bent zelf verantwoordelijk voor het beslissen of de aankoop van HOMT Token / s geschikt voor u is.
 • U treedt niet op als bemiddelaar namens een andere persoon of entiteit die HOMT wil kopen of een bijdrage wil leveren aan de tokenverkoop.
 1. U hebt de risico's, kosten en andere tekortkomingen van de aanschaf van HOMT Token / s grondig bestudeerd en u hebt de risico's, kosten en andere nadelen die verband houden met HOMT en de verkoop van HOMT Token / s gerealiseerd.
 2. U handelt niet voor speculatieve beleggingen.
 3. U gaat ermee akkoord en erkent dat HOMT-token / s in uw rechtsgebied geen enkele vorm van zekerheid vormen.
 • U gaat ermee akkoord en geeft toe dat geen enkele controlerende autoriteit de informatie in deze whitepaper heeft geïnspecteerd of goedgekeurd, een dergelijke actie is of zal niet worden ondernomen onder de wetten, regelgevende vereisten of regels van enig rechtsgebied en de publicatie, distributie of uitzending van deze whitepaper voor u betekent niet dat aan de toepasselijke wetten, regelgevende vereisten of regels is voldaan;
 • U gaat ermee akkoord en erkent dat deze whitepaper, de verbintenis en / of de voltooiing van de verkoop / verkopen van HOMT-token / of toekomstige handel van HOMT op enige cryptocurrency-uitwisseling niet door u zal worden geïnterpreteerd of beschouwd als een indicatie van de verdiensten van HOMT of HOMT Token / s.
 1. De verspreiding of verspreiding van deze whitepaper, een deel ervan of een kopie daarvan, of acceptatie ervan door u, is niet verboden of beperkt door de toepasselijke wetten, voorschriften of regels in uw rechtsgebied, en waar eventuele beperkingen met betrekking tot bezit zijn van toepassing, u hebt al dergelijke beperkingen op eigen kosten en zonder aansprakelijkheid jegens HOMT nageleefd en nageleefd.
 2. U gaat ermee akkoord en erkent dat in het geval dat u een HOMT-token / s wilt kopen, deze niet mag worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd, geclassificeerd of behandeld als:
  1. elke andere valuta dan cryptovaluta.
  2. obligaties, aandelen of aandelen uitgegeven door HOMT LTD.
  3. rechten, opties of derivaten met betrekking tot dergelijke obligaties, aandelen of aandelen.
  4. rechten onder een contract voor verschillen of onder een ander contract met als doel of vermeend doel het behalen van winst of het voorkomen van verlies.
  5. rechten van deelneming in een beleggingsinstelling.
  6. eenheden in een zakelijk vertrouwen.
  7. derivaten van eenheden in een zakelijk vertrouwen; of
  8. enige andere beveiliging of klasse van effecten.

 

 1. Je hebt een goed begrip van de werking, functionaliteit, gebruik, opslag, transmissiemechanismen en andere materiële kenmerken van crypto-valuta's, blockchain-gebaseerde softwaresystemen, crypto-valutaportefeuilles of andere gerelateerde token-opslagmechanismen, blockchain-technologie en slimme contracttechnologie.
 2. U gaat ermee akkoord en erkent dat HOMT niet aansprakelijk is voor enige indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of andere verliezen van welke aard dan ook, in onrechtmatige daad, contract of anderszins (inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, inkomsten of winsten en verlies van gebruik of gegevens), voortvloeiend uit of in verband met enige acceptatie van of vertrouwen op deze whitepaper of een deel daarvan door u.
 3. Alle bovenstaande verklaringen en garanties zijn waar, volledig, accuraat en niet misleidend vanaf het moment dat u deze whitepaper of een deel daarvan (naargelang het geval) hebt geopend en / of geaccepteerd.

 

Deze website maakt gebruik van cookies en vraagt ​​uw persoonlijke gegevens om uw surfervaring te verbeteren.